Najbardziej przydatne skróty klawiszowe- Windows 10

Windows 10 to już nowy standard. Windows 10 na początku 2019 roku wyprzedził pod kątem liczby urządzeń, na których zainstalowano system Windows 7. Microsoft oficjalnie zakończył rozszerzone wsparcie dla Windows 7 14 stycznia 2020 roku. Warto zatem zapoznać się z bardziej i z mniej znanymi skrótami klawiszowymi systemu Windows 10.

Podstawowe skróty klawiszowe w systemie Windows są uniwersalne, ale znajdziemy pewne różnice pomiędzy kolejnymi wersjami systemu Microsoftu. Gigant z Redmond nie tylko modyfikuje sam system, ale stara się optymalizować jego obsługę przy pomocy m.in. skrótów klawiszowych. 

Dlatego zawsze warto być zaznajomionym z najbardziej przydatnymi skrótami. Szczególnie jeśli planujemy zmienić system lub właśnie to zrobiliśmy.

Czy wiedzieliście, że klawisz z logo systemu Windows + „E” umożliwia otwarcie Eksploratora Plików?
Szybki dostęp do  okna dialogowego Właściwości Systemu to kombinacja – klawisz z logo systemu Windows + „Pause”?

W kolejnej części artykułu można znaleźć spis wszystkich przydatnych dla każdego użytkownika kombinacji klawiszy w systemie Windows 7: od tych bardzo przydatnych (chociaż mało znanych), przez – tylko w teorii – dobrze rozpoznawanych (a w rzeczywistości nadal pozostających tajemnicą dla dużego grona użytkowników), na naprawdę nietypowych kombinacjach kończąc.

Windows 10 – skróty klawiszowe z logo Windows. Część 1

Skróty klawiszowe z logo Windows.

Klawisz z logo systemu WindowsOtwarcie lub zamknięcie menu Start.
Klawisz z logo systemu Windows+AOtwarcie centrum akcji.
Klawisz z logo systemu Windows +BUstawianie fokusu w obszarze powiadomień.
Klawisz z logo systemu Windows+Shift+COtwarcie menu paneli funkcji.
Klawisz z logo systemu Windows+DWyświetlanie i ukrywanie pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows+Alt+DWyświetlanie i ukrywanie daty i godziny na pulpicie.
Klawisz z logo systemu Windows+EOtwarcie Eksploratora plików.
Klawisz z logo systemu Windows+FOtwarcie Centrum opinii i wykonanie zrzutu ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows+GOtwarcie paska gry po otwarciu gry.
Klawisz z logo systemu Windows+HRozpoczęcie dyktowania.
Klawisz z logo systemu Windows +IOtwarcie obszaru Ustawienia.
Klawisz z logo systemu Windows+JUstawianie fokusu na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.

Gdy pojawi się porada systemu Windows, przenieś do niej fokus.  Ponowne naciśnięcie skrótów klawiaturowych spowoduje przeniesienie fokusu do elementu na ekranie, do którego jest zakotwiczona porada systemu Windows.
Klawisz z logo systemu Windows+KOtwarcie szybkiej akcji Połącz.
Klawisz z logo systemu Windows+LZablokowanie komputera lub przełączenie kont.
Klawisz z logo systemu Windows+MMinimalizowanie wszystkich okien.
Klawisz z logo systemu Windows+OZablokowanie orientacji urządzenia.
Klawisz z logo systemu Windows+PWybieranie trybu wyświetlania prezentacji.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+QOtwarcie Szybkiej pomocy.
Klawisz z logo systemu Windows+ROtwarcie okna dialogowego Uruchamianie.
Klawisz z logo systemu Windows+SOtwarcie wyszukiwania.
Klawisz z logo systemu Windows+Shift+SUtworzenie zrzutu części ekranu. 
Klawisz z logo systemu Windows+TPrzełączanie między aplikacjami na pasku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows+UOtwarcie Centrum ułatwień dostępu.
Klawisz z logo systemu Windows+VOtwarcie schowka.  Uwaga Aby włączyć ten skrót, wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > System  Schowek i przesuń przełącznik w obszarze Historia schowka
Klawisz z logo systemu Windows+Shift+VPrzełączanie między powiadomieniami.
Klawisz z logo systemu Windows+XOtwarcie menu Szybki link.
Klawisz z logo systemu Windows +YPrzełączanie wprowadzania między Windows Mixed Reality i pulpitem.
Klawisz z logo systemu Windows+ZPokazywanie poleceń dostępnych w aplikacji w trybie pełnoekranowym.
Klawisz logo Windows+kropka (.) lub średnik (;)Otwarcie panelu emoji.
Klawisz z logo systemu Windows+przecinek (,)Chwilowy podgląd na pulpit.
Klawisz z logo systemu Windows+PauseWyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu.
Klawisz z logo systemu Windows+Ctrl+FWyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).
Klawisz z logo systemu Windows+Shift+MPrzywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie.
Klawisz z logo systemu Windows+cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.
Klawisz z logo systemu Windows + Shift + cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows+Ctrl+cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows+Alt+cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows+Ctrl+Shift+cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator.
Klawisz z logo systemu Windows+klawisz TabOtwarcie widoku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows+strzałka w góręZmaksymalizowanie okna.
Klawisz z logo systemu Windows+strzałka w dółUsunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows+strzałka w lewoMaksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows+strzałka w prawoMaksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows+HomeMinimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien).
Klawisz z logo systemu Windows+Shift+strzałka w góręRozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows+Shift+strzałka w dółPrzywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości.
Klawisz z logo systemu Windows+Shift+strzałka w lewo lub w prawoPrzenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego.
Klawisz z logo systemu Windows+spacjaPrzełączenie języka i układu klawiatury.
Klawisz z logo systemu Windows+Ctrl+spacjaZmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe.
Klawisz z logo systemu Windows+Ctrl+EnterWłączanie Narratora.
Klawisz z logo systemu Windows +plus (+)Otwarcie Lupy.
Klawisz z logo systemu Windows+ukośnik (/)Rozpoczynanie ponownej konwersji w edytorze IME.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+VOtwarcie dotknięcia w ramię.

SKRÓTY KLAWISZOWE EKSPLORATORA PLIKÓW – WINDOWS 10

KlawiszCzynność
Alt+DWybranie paska adresu.
Ctrl+EWybranie pola wyszukiwania.
Ctrl+FWybranie pola wyszukiwania.
Ctrl+NOtwarcie nowego okna.
Ctrl+WZamknięcie aktywnego okna.
Ctrl+kółko przewijania myszyZmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów.
Ctrl+Shift+EWyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu.
Ctrl+Shift+NUtworzenie nowego folderu.
Num Lock+gwiazdka (*)Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu.
Num Lock+klawisz plus (+)Wyświetlanie zawartości wybranego folderu.
Num Lock+klawisz minus (-)Zwinięcie wybranego folderu.
Alt+PWyświetlanie panelu podglądu.
Alt+EnterOtwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu.
Alt+strzałka w prawoWyświetlanie następnego folderu.
Alt+strzałka w góręWyświetlanie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
Alt+strzałka w lewoWyświetlanie poprzedniego folderu.
BackspaceWyświetlanie poprzedniego folderu.
Strzałka w prawoWyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu.
Strzałka w lewoZwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
EndWyświetlanie dołu aktywnego okna.
HomeWyświetlanie góry aktywnego okna.
F11Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna.

OGÓLNE SKRÓTY KLAWISZOWE – WINDOWS 10

Naciśnij te klawiszeCzynność
Ctrl+XWycięcie zaznaczonego elementu.
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)Skopiowanie zaznaczonego elementu.
Ctrl+V (lub Shift+Insert)Wklejenie zaznaczonego elementu.
Ctrl+ZCofnięcie akcji.
Alt+klawisz TabPrzełączenie się między otwartymi aplikacjami.
Alt+F4Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją.
Klawisz z logo systemu Windows+LZablokowanie komputera.
Klawisz z logo systemu Windows +DWyświetlanie i ukrywanie pulpitu.
F2Zmienianie nazwy wybranego elementu.
F3Wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików.
F4Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików.
F5Odświeżanie aktywnego okna.
F6Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie.
F10Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji.
Alt+F8Pokazywanie hasła na ekranie logowania.
Alt+EscPrzechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte.
Alt+podkreślona literaWykonywanie polecenia powiązanego z literą.
Alt+EnterWyświetlanie właściwości wybranego elementu.
Alt+spacjaOtwarcie menu skrótów aktywnego okna.
Alt+strzałka w lewoPowrót do poprzedniej strony.
Alt+strzałka w prawoPrzejście dalej.
Alt+Page UpPrzejście o jeden ekran w górę.
Alt+Page DownPrzejście o jeden ekran w dół.
Ctrl+F4Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach wyświetlanych na pełnym ekranie, które umożliwiają otwarcie w tym samym czasie wielu dokumentów).
Ctrl+AZaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie.
Ctrl+D (lub Delete)Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza.
Ctrl+R (lub F5)Odświeżanie aktywnego okna.
Ctrl+YPonowne wykonanie akcji.
Ctrl+strzałka w prawoPrzeniesienie kursora na początek następnego wyrazu.
Ctrl+strzałka w lewoPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu.
Ctrl+strzałka w dółPrzeniesienie kursora na początek następnego akapitu.
Ctrl+strzałka w góręPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu.
Ctrl+Alt+klawisz TabUżywanie klawiszy strzałek do przełączania się między wszystkimi otwartymi aplikacjami.
Shift+Alt+klawisze strzałekGdy w menu Start fokus jest ustawiony na grupie lub kafelku, ta kombinacja klawiszy przeniesie go w określonym kierunku.
Ctrl+Shift+klawisze strzałekGdy jest koncentracja na kafelku w menu Start, przenieś go do innego kafelka, aby utworzyć folder.
Ctrl+klawisze strzałekZmiana rozmiaru menu Start, gdy jest otwarte.
Ctrl+klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu)+spacjaZaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie.
Ctrl+Shift z klawiszem strzałkiZaznaczanie bloku tekstu.
Ctrl+EscOtwarcie menu Start.
Ctrl+Shift+EscOtwarcie Menedżera zadań.
Ctrl+ShiftPrzełączanie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku układów klawiatury.
Ctrl+spacjaWłączanie i wyłączanie edytora wprowadzania informacji (IME) w języku chińskim.
Shift+F10Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu.
Shift z dowolnym klawiszem strzałkiZaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu w dokumencie.
Shift+DeleteUsuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza.
Strzałka w prawoOtwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu.
Strzałka w lewoOtwarcie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu.
EscZatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.