Bez względu na rodzaj usterki diagnoza komputera jest najważniejszym etapem w naprawie sprzętu. Źle postawiona może narazić użytkownika na niepotrzebne wydatki związane z zakupem nowych części, które są w pełni sprawne.

Diagnoza ma na celu wykazanie, który z komponentów jest sprawcą problemów związanych z działaniem sprzętu. Po wykonaniu diagnozy można przejść do naprawy, bądź wymiany danego elementu w komputerze.

W naszym serwisie komputerowym diagnostyka jak i dojazd do klienta są darmowe.