Czym jest pomoc zdalna?

Pomoc zdalna umożliwia świadczenie pomocy serwisowej na odległość. Połączenie zdalne nawiązywane jest na żądanie klienta za pośrednictwem programu i polega na udostępnieniu ekranu, klawiatury i myszy komputera. Użytkownik w czasie rzeczywistym widzi na swoim ekranie czynności wykonywane przez serwisanta.

Dzięki pomocy zdalnej można szybko usunąć większość typowych problemów związanych z oprogramowaniem. Pomoc zdalna umożliwia również instalowanie oprogramowania, lub sterowników do urządzeń zewnętrznych takich jak drukarka, skaner itp. Wymogiem koniecznym jest działający komputer/ laptop oraz dostęp do Internetu.

Zaletami pomocy zdalnej są:

– krótki czas reakcji,

– brak konieczności wizyty serwisanta,

– brak konieczności transportu sprzętu,

– obniżenie kosztów usługi.

Instrukcja instalacji pulpitu zdalnego:

  1. Kontaktujemy się z serwisem w celu ustalenia terminu wykonania naprawy.
  2. Pobieramy aplikację umożliwiającą połączenie się poprzez pulpit zdalny.
  3. Uruchamiamy pobraną aplikację.